Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na polach Lednickich w sobotę 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do księdza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś poniedziałek, 21 października 2019 r, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Og?oszenia duszpasterskie na XXV niedziel? roku 20.09.2015 r.

1. W poniedzia?ek o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich parafian na Msz? ?wi?t? wotywn? do Ducha ?wi?tego. Po Mszy ?w. Nabo?e?stwo.

2. KATECHEZA DLA DOROS?YCH. Zapraszamy wszystkich doros?ych na katechez? we wtorek po Mszy ?w. wieczornej.

3. Zapraszamy w ka?d? ?rod? na Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy o godz. 18.00. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w ?rod? o godz. 21.00. W czwartki zapraszamy po Mszy ?w. o godz. 18.30 na Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego.

4. M?odzie? klas III gimnazjum, zapraszamy na spotkanie formacyjne przygotowuj?ce do bierzmowania w czwartek o godz. 17.00 do salki przy ko?ciele.

5. Za tydzie? po ka?dej Mszy ?w. b?dzie mia?a miejsce druga zbiórka funduszy na diecezjalne przygotowanie ?DM.

6. Za tydzie? b?dziemy go?cili pana Romana K?pi?skiego autora rymowanek biblijnych Romcio-Tomcio. Po ka?dej Mszy ?w. b?dzie mo?na naby? now? ksi??k? podpisan? przez autora.

7. 04.10.2015r. z naszego ko?cio?a b?dzie transmitowana Msza ?w. dla widzów TV POLONIA. Dlatego w tym dniu Msza ?w. o godz. 12.30 b?dzie przesuni?ta na godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz mieszka?ców miasta do udzia?u we Mszy ?w.


 Og?oszenia duszpasterskie na XXIII niedziel? roku 9.09.2015 r.

1. PO?WI?CENIE TORNISTRÓW Dzisiaj zapraszamy dzieci z tornistrami na Msz? ?wi?t? o godz. 12.30.

2. Zapraszamy w ka?d? ?rod? na Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy o godz. 18.00. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w ?rod? o godz. 21.00.

3. W sobot? 13 wrze?nia po Mszy ?w. wieczornej Ró?aniec Fatimski i procesja ?wiat?a. Na zako?czenie Apel Jasnogórski.

4. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania klas I, II i III Gimnazjum na spotkanie w czwartek o godz. 17.00 w ko?ciele. Zapraszamy wszystkich ucz?cych si? w Gimnazjach i w szko?ach ponad Gimnazjalnych na Msz? ?wi?t? m?odzie?ow? w Niedziele o godz. 18.00.

5. Zapraszamy ministrantów i lektorów na spotkania formacyjne. Kandydaci i ministranci Sobota godz. 10.00. Lektorzy swoja zbiórk? maj? w czwartek o godz. 17.00

6. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek Narodzenie NMP, ?wi?to.


 Og?oszenia duszpasterskie na XXII niedziel? roku 30.08.2015 r.

1. Witamy w naszej wspólnocie nowych ksi??y wikariuszy, ks. Marcina Kalata i ks. Norberta Krawczyka.

2. Pragn? podzi?kowa? w imieniu w?asnym jak i Caritasu wszystkim tym którzy zaanga?owali si? w przygotowanie festynu, upiekli ciasta i z?o?yli jako dar dla ko?cio?a.

3. We wtorek 01.09.2015r. o godz. 16.30 w Kolegiacie odb?dzie si? Msza ?w. w int. tych którzy w czasie II wojny ?wiatowej walczyli i za tych którzy polegli w obronie Ojczyzny z pro?b? o pokój w Polsce i na ca?ym ?wiecie.

Zapraszamy na t? Msz? ?w. równie? dzieci i m?odzie? z okazji rozpoczynaj?cego si? nowego roku szkolnego.

4. Uprzejmie informujemy, ?e w sobot?, 5 wrze?nia br., odb?dzie si? Archidiecezjalna Pielgrzymka cz?onków Stra?y Honorowej Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa do Sanktuarium Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w

Szczecinie, które prze?ywa Rok Serca Jezusowego.

5. PO?WI?CENIE TORNISTRÓW Za tydzie? zapraszamy dzieci z tornistrami na Msz? ?wi?t? o godz. 12.30.

6. Zapraszamy w ka?d? ?rod? na Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy o godz. 18.00, a po Nabo?e?stwie Msza ?wi?ta. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w ?rod? o godz. 21.00.


 Og?oszenia duszpasterskie na XX! niedziel? roku 23.08.2015 r.

1. Dzisiaj od godz. 9.00 zapraszamy na festyn z okazji Odpustu.

2. Do?ynki Archidiecezjalne – Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Do?ynkach Archidiecezjalnych, które odb?d? si? 30 sierpnia br. w Pyrzycach, w parafii pw. NMP Bolesnej, przy ul. Staromiejskiej 28. Prezentacja wie?ców nast?pi o godz. 14.00, a Msza ?wi?ta rozpocznie si? o godz. 15.00. Organizujemy w tym roku wyjazd autokarem, ch?tnych prosimy o zapisywanie si? w zakrystii lub w biurze parafialnym.

3. Do?ynki Gminne – zapraszamy na Do?ynki Gminne do Strachocina które rozpoczn? si? o godz. 16.00 Uroczyst? Msz? ?wi?t?.

4. Zapraszamy w ka?d? ?rod? na Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy o godz. 18.00. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w ?rod? o godz. 21.00. W czwartki zapraszamy po Mszy ?w. o godz. 18.30 na Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego.

5. Ko?czy si? czas wakacji. Rozpocznie si? Nowy Rok szkolny, zapraszamy dzieci i m?odzie? do spowiedzi ?wi?tej w pi?tek od godz. 17.00


 
projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F