Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na polach Lednickich w sobotę 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do księdza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś sobota, 20 lipca 2019 r, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny


Og?oszenia duszpasterskie na XXII niedziel? roku 30.08.2015 r.1. Witamy w naszej wspólnocie nowych ksi??y wikariuszy, ks. Marcina Kalata i ks. Norberta Krawczyka.

2. Pragn? podzi?kowa? w imieniu w?asnym jak i Caritasu wszystkim tym którzy zaanga?owali si? w przygotowanie festynu, upiekli ciasta i z?o?yli jako dar dla ko?cio?a.

3. We wtorek 01.09.2015r. o godz. 16.30 w Kolegiacie odb?dzie si? Msza ?w. w int. tych którzy w czasie II wojny ?wiatowej walczyli i za tych którzy polegli w obronie Ojczyzny z pro?b? o pokój w Polsce i na ca?ym ?wiecie.

Zapraszamy na t? Msz? ?w. równie? dzieci i m?odzie? z okazji rozpoczynaj?cego si? nowego roku szkolnego.

4. Uprzejmie informujemy, ?e w sobot?, 5 wrze?nia br., odb?dzie si? Archidiecezjalna Pielgrzymka cz?onków Stra?y Honorowej Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa do Sanktuarium Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w

Szczecinie, które prze?ywa Rok Serca Jezusowego.

5. PO?WI?CENIE TORNISTRÓW Za tydzie? zapraszamy dzieci z tornistrami na Msz? ?wi?t? o godz. 12.30.

6. Zapraszamy w ka?d? ?rod? na Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy o godz. 18.00, a po Nabo?e?stwie Msza ?wi?ta. Na Apel Jasnogórski zapraszamy w ?rod? o godz. 21.00.


7. Spotkanie katechetyczne, zapraszam wszystkich katechetów na spotkanie katechetyczne w czwartek 03.09.2015 po wieczornej Mszy ?w. na plebanie.

8. W tym tygodniu 1-szy czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. Zapraszamy na Msz? ?w. na godz. 18.00 ministrantów, lektorów, rodziców. W pi?tek o godz. 18.00 Msza ?w. wotywna o Naj?w. Sercu Pana Jezusa. Na wieczornej

Mszy ?w. b?dziemy si? modli? wynagradzaj?c za grzechy wobec Naj?w. Sakramentu. Chorych zapraszamy na Msz? ?w. na godz. 12.00 w po?udnie, Litania do Serca Jezusowego o 18.30. W sobot? Msza ?w. wieczorna o

Niepokalanym Sercu Maryi, po Mszy ?w. wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu i Nabo?e?stwo wed?ug Objawie? Matki Bo?ej z Fatimy.

9. W tym tygodniu I pi?tek miesi?ca, odwiedziny chorych z komuni? ?w. w pi?tek i w sobot? wed?ug sta?ego porz?dku.

10. Za tydzie? Msza ?wi?ta o godz. 11.00 w intencji ?ywego Ró?a?ca. Po Mszy ?w. spotkanie w kaplicy.

11. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek b?. Bronis?awy dz, w czwartek ?w. Grzegorza Wielkiego Pp dK.

12. Gazety: Niedziela, Go?? Niedzielny, Mi?ujcie si?, Losservatore Romano. Sklepik parafialny- serdecznie zapraszamy do sklepiku.

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia ?yczymy Bo?ego b?ogos?awie?stwa i opieki Matki i Królowej naszej parafii. Bóg zap?a? za ofiary z?o?one na Ko?ció? w ubieg?? niedziel? z?o?ono 50 z?.

14. W tym tygodniu odeszli do wieczno?ci z naszej wspólnoty parafialnej: + ?ukasz St?pie? + Andrzej Onisk. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

Ks. Henryk Marczak
Proboszcz


© 2015-08-31 08:54:30

Czytano 1 razy.
 


projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F