Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na polach Lednickich w sobotę 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do księdza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś poniedziałek, 21 października 2019 r, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza


Strachocin - Historia kościołaPochodzący z XIII wieku kościół w Strachocinie zbudowany jest z ciosów granitowych. Do wysokości ok. 4 m kamienie są ułożone w regularne kwadry. Powyżej, ze względu na brak budulca mury wzniesiono z kamienia polnego.
Od 1229 roku, cała wieś wraz z kościołem, stanowiły własność Zakonu Joannitów, którzy osiedlili się tu po tym, jak książę Barnim I wydał zezwolenie na osiedlanie się Niemców na tym terenie.


Swoją obecność Joannici zaznaczyli wizerunkiem krzyża joannickiego na trójstopniowym portalu kościoła oraz na dnie zabytkowej chrzcielnicy z XIII w. Na portalu szczytowym znajduje się również bardzo rzadko spotykany znak szachownicy, symbol średniowiecznego Cechu Budowlanego. Drugi portal zamyka zbudowaną na podstawie o wymiarach 9x18 metrów bryłę kościoła, od strony północnej.
Główny element wystroju kościoła stanowił barokowy ołtarz z olejnymi obrazami Paula Bekehrunga namalowanymi na drewnie. Przedstawiały one "Ostatnią Wieczerzę" i "Chrystusa Ukrzyżowanego".
Na podstawie ołtarza były wyryte w drewnie nazwiska kolejnych pastorów od 1797 roku. Ołtarz zdobiły również drewniane figury dwóch aniołów i apostołów - Piotra i Pawła, ustawionych po obu jego stronach. Obecnie znajduje się on w kościele w Grabowie. Na drewnianej ambonie, zdobionej kunsztownym ornamentem w kształcie pędów winorośli widniał napis "M. Johann Schmidt-Tischner - Anno Domini 1712". Dzięki temu bez trudu można było określić pochodzenie ambony zarówno jeśli chodzi o jej wykonawcę jak i czas w którym powstała.
Wszelki ślad zaginął po gotyckim kielichu z pozłacanego srebra o wysokości 23 cm, pochodzącym z 1646 roku. Istniejące poszlaki wskazują na to, że został on zamurowany i w ten sposób wywieziony na teren Niemiec.
Zaginęła także wisząca korona sześcioramiennego świecznika z brązu o średnicy 65 cm, datowanego na 1606r.
Na drewnianej wieży, pokrytej czworokątną kopułą, przylegającej do południowego szczytu kościoła były dwa dzwony o średnicy 84 cm. Na jednym z nich odlano napis dokumentujący rok jego powstania - 1563. W czasie II wojny światowej zostały one zdjęte i przetopione na armaty.
Dewastacji uległ także przykościelny cmentarz, z którego nagrobki wywieziono do pobliskiej żwirowni. Jedyny uratowany nagrobek, Robert i Wilhelmina Siefke, został ponownie umieszczony na placu kościelnym.
W źródłach pisanych zachowała się informacja o ostatnim organiście, którym był nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Strachocinie, Ludwig Gahnz.
Wojna pozostawiła kościół nienaruszonym, ale w okresie późniejszym uległ on niemal całkowitemu zniszczeniu. Granitowe płyty zdobiły Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Stargardzie Szczecińskim.

W roku 1989 młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży Wiejskiej porządkowała kościół i przyległy teren wraz z dawnym cmentarzem. Usunięto wówczas między innymi, rosnące we wnętrzu kościoła drzewa.
7.IX 1991 Rada Gminy w Stargardzie Szczec. przekazała ruiny kościoła parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie.
Na zlecenie proboszcza parafii, ks. Prałata Henryka Ozgi, architekt Maciej Płotkowiak opracował projekt odbudowy kościoła. Obiekt wpisano do rejestru zabytków pod nr 375 w dniu 21.06.1991.


Dnia 24.11.1994 powołano społeczny Komitet Odbudowy Kościoła, którego przewodniczącym został lokalny przedsiębiorca - Zdzisław Kosikowski, mieszkaniec Strachocina od 1982 roku.
Prace remontowe rozpoczęto od przeniesienia gniazda bocianów, umieszczonego na szczycie kościoła. Ptaki zamieszkały w nowym gnieździe w pobliżu pracujących przy odbudowie świątyni, towarzysząc im do dnia dzisiejszego, co powszechnie uważa się za pomyślną wróżbę.
W trakcie prac remontowych zablendowano okno, odkryto trzecie drzwi wejściowe oraz zamurowane boki portalu. Nie odbudowano dzwonnicy w jej dotychczasowym miejscu, ale na szczycie dachu wybudowano sygnaturkę. Od Strony północnej wykonano nowy, kuty płot.
Dużą pomocą przy odbudowie i wyposażaniu kościoła służyli byli mieszkańcy wioski i okolicy, a w szczególności pan Leonhard Erkens, przypadkowo spotkany w dniu 3-go maja 1998 W Bębnikącie - HammermGhle. W czasie wojny przebywał przez okres 4 miesięcy w Cisewie - Zimmermannshorst - gmina Kobylanka. Zaangażował się on w dzieło odbudowy osobiście, a także zwerbował do pracy swoich przyjaciół: Arnolda Heinrichs, Michaela Heinrichs, Aloisa Krause, Petera-Josefa Freialdenhoven.
Wybudowali oni chór kościelny oraz nową dzwonnicę. Drewno na dzwonnicę pochodzi ze stargardzkiego MAŁEGO MŁYNA, a dzwon o średnicy 84 cm ofiarowały zakonnice z klasztoru Św. Urszuli w Trier - Heiligkreutz. Na dzwonie odlanym w 1955 roku widnieje łaciński napis "Serce Marii Królowej Świata" Dzięki wyżej wymienionym wyposażono kościół w ławki, ołtarz, krzyż, kielich, tabernakulum, organy, figurę z piaskowca przedstawiającą Matkę Boską Bolesną, itd.
Koszt odbudowy kościoła wyniósł ok. 200 000,-PLN, z czego 43 292,- przekazał konserwator zabytków. .

Historia kościoła zostanie umieszczona w murze, w metalowej tubie wykonanej przez Arnolda Heinrichs, aby przetrwała dla potomnych.
Takie same dokumenty włożono do kuli krzyża na sygnaturce.


Opracował: Zdzisław KosikowskiZdjęcia: Roswitha Klöhn geb. Scmidt


© 2005-11-23 09:06:20

Czytano 1 razy.
 


projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F