Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.

Witamy na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim.

Dziękujemy że nas odwiedziliście
i zapraszamy do częstych wizyt.

Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze.Taras widokowy na wie?y koscio?a Mariackiego

Taras widokowy na wie?y koscio?a Mariackiego


Serdecznie zapraszamy od poniedzia?ku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00 na taras widokowy na wie?y naszego ko?cio?a.
Przepi?kne widoki na ca?e miasto i okolice, a nawet przy dobrej pogodzie mo?na zobaczy? wie?owce Szczecina.
Cena biletu na taras widokowy wynosi 3 z? normalny, a dla m?odzie?y 1,50 z?, natomiast dla zwiedzaj?cych ?wi?tyni? 1,50 z?.
Mo?na tak?e skorzysta? z przeja?d?ki doro?k?, podziwiaj?c zabytki Stargardu. Kontakt z przewodnikiem pod numerem (+48)504915219.
Serdecznie zapraszamy.
Ogólnopolskie Spotkanie M?odych - Lednica

Ogólnopolskie Spotkanie M?odych - Lednica


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie M?odych na polach Lednickich w sobot? 6 czerwca 2008 r. Koszt wyjazdu 50 z?. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg?oszenia do ksi?dza Grzegorza.

Program Spotkania...

Strona informacyjna...strona główna
Dziś wtorek, 01 września 2015 r, imieniny: Belindy, Bronisza, Idziego

Ko?ció? Naj?wi?tszej Marii Panny w Stargardzie

Ko?ció? Naj?wi?tszej Marii Panny w Stargardzie Szczeci?skim, jedyny zabytek klasy 0 na Pomorzu Zachodnim. Jego pot??na, monumentalna wr?cz bry?a widoczna jest ze wszystkich dróg prowadz?cych do miasta na d?ugo, zanim poka?? si? inne obiekty zabudowy miejskiej. W panoramie towarzyszy jej jedynie najwy?sza na Pomorzu wie?a ko?cio?a ?w. Jana (99 m).


 


Strachocin - Historia ko?cio?a

Pochodz?cy z XIII wieku ko?ció? w Strachocinie zbudowany jest z ciosów granitowych. Do wysoko?ci ok. 4 m kamienie s? u?o?one w regularne kwadry. Powy?ej, ze wzgl?du na brak budulca mury wzniesiono z kamienia polnego.
Od 1229 roku, ca?a wie? wraz z ko?cio?em, stanowi?y w?asno?? Zakonu Joannitów, którzy osiedlili si? tu po tym, jak ksi??? Barnim I wyda? zezwolenie na osiedlanie si? Niemców na tym terenie.


 


?wi?te

... W przygotowaniu ...
Msze ?w. w Niedziel? o godz. 14.00 i we wtorek o godz. 17.00.


 
 
projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Świata

ul. B. Krzywoustego 12
73-110 Stargard Szczeciński
Woj. Zachodniopomorskie
Diecezja Szczecińsko-Kamieńska

kolegiatastargard@gmail.com


Home | Wydarzenia | Galerie | O parafii | Kościoły | Nabożeństwa | LSO | Wspólnoty | Kontakt | Historia parafii | Ludzie parafii | D K F